Mock Interview 2015

Mock Interview 2015

Ansara Serting sekali lagi diberi kepercayaan untuk menjadi pelaksana untuk aktivitimock interview yang diadakan di maktab pada 12 September 2015.

Antara objektif utama program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tingkatan lima (5) suasana ketika ditemuduga dan juga halatuju mereka selepas tamat SPM.

Cik Noratika Nazir telah diberikan amanah untuk menjadi Pengarah bagi program kali ini. Sebelum seisi pada 12 September 2015 diadakan, Cik Noratika telah mengadakan sebuah bengkel untuk pelajar berkaitan dengan kaedah menulis resume yang berkesan. Bengkel ini telah diadakan pada 5 September 2015.

Temuduga dijalankan dengan dibahagikan kepada empat belas (14) pusat. Setiap pusat akan mempunyai dua (2) panel atau satu (1) panel.

Semasa seisi temuduga, para panel akan melihat aspek komunikasi, pengetahuan am dan juga kemahiran insaniah pelajar. Panel juga akan melihat pelan pengajian mereka bagi mencapai cita-cita pelajar dengan cara melihat Study Template yang diisi oleh pelajar.

Selesai seisi temuduga, para panel berkumpul kembali bersama pelajar mengikut pusat-pusat mereka dan panel akan mengulas kembali prestasi pelajar semasa temuduga.

Ucapan terima kasih diucapkan buat barisan panelis yang telah meluangkan masa dan tenaga untuk memastikan program ini berjalan lancar. Moga kerja-kerja amal yang dilaksanakan oleh para panelis ini diterima sebagai satu amal soleh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *